به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه دقایقی پیش به پایان رسید.

گفتنی است بعد از قرائت کیفر خواست مربوط به متهم د.س، قاضی سیامک مدیر خراسانی به دلیل آنکه باید دفاعیات متهم بهطور کامل و یکجا اخذ شود دادگاه را تمام و نوبت بعدی رسیدگی به این پرونده را به صبح روز دوشنبه موکول کرد.