به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در ۹ ماه نخست سال گذشته شهرداری تبریز، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت نفت و گاز پارس اقدام به انتشار اوراق مشارکت کردند.

بر اساس این گزارش، اوراق مشارکت شهرداری تبریز با سود سپرده متناظر ۱۴.۵ و سود علی‌الحساب ۱۵.۵ درصد با عاملیت بانک سپه و ۴ ساله به فروش رسیده است.

ارزش این اوراق ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که تمام آن فروخته شده است.

این گزارش حاکی است: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز در این مدت اقدام به انتشار ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با عاملیت بانک ملی کرد که از این رقم ۳۸۵ هزار میلیارد ریال آن به فروش رفت.

سود سپرده متناظر ۱۵ و سود علی‌الحساب این اوراق ۱۶ درصد و مدت زمان این اوراق نیز ۵ ساله در نظر گرفته شده است.

در ۹ ماه نخست سال گذشته، شرکت نفت و گاز پارس نیز اقدام به انتشار ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود علی‌الحساب ۱۷ درصد با عاملیت بانک تجارت کرد که از این رقم تنها ۹۸۴ هزار میلیارد ریال آن به فروش رسید.

بر پایه این گزارش، طی ۹ ماهه نخست سال ۹۰ حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط این ۳ نهاد منتشر شد که تنها ۱۴۶۹ میلیارد ریال یعنی حدود ۱۴ درصد آن به فروش رسید.

به نظر می‌رسد شاید دلیل استقبال نه‌چندان گرم مشتریان از این اوراق، پایین بودن نرخ سود پرداختی باشد.

این گزارش حاکی است: در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۲ بانک رفاه و سپه نیز اقدام به انتشار جمعاً ۴۷۶۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۳.۵ درصد کردند که از این رقم ۳۳۴۳ هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۷۰ درصد آن به فروش رسید.

سهم بانک رفاه از کل اوراق گواهی سپردهای که مجوز انتشار داشت ۱۷۰۰ میلیارد ریال و بانک سپه ۳۰۶۰ میلیارد ریال بوده است.