به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، همزمان با افزایش تحریمهای بینالمللی علیه صنعت نفت، یک بانک فرانسوی به دنبال تحت فشار قرار گرفتن توسط برخی از کشورهای اروپایی قصد مصادره ۱۴ نفتکش پهن پیکر ایران در پایانهها و آبراهههای بینالمللی داشت.

براین اساس، با توجه به آنکه تضمین ۱۱ فروند نفتکش در دست ساخت توسط این بانک فرانسوی انجام شده بود، برخی از کشورهای اروپایی با اعمال فشار به این بانک فرانسوی خواستار مصادره ۱۱ فروند کشتی نفتکش ایران شده بودند.

از این رو این بانک فرانسوی ابتدا اولتیماتوم و اخطاریه‌هایی به شرکت ملی نفت ایران برای بازپرداخت‌ها وام‌ها و تسویه حساب کامل برخی از بدهی‌ها داده بود که در نهایت با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت شبکه بانکی، تسویه حساب کامل این بدهی‌ها و وام‌ها به بانک فرانسوی انجام شد.

در حال حاضر با اقدامات انجام گرفته ۱۱ فروند کشتی پهن پیکر ایران از رهن این بانک فرانسوی خارج شده‌اند و طرح این بانک فرانسوی برای مصادره این تعداد کشتی‌های نفتکش ایران با شکست همراه شده است.

از سوی دیگر، با توجه تصویب طرح تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا عدم ارایه برخی از خدمات بیمه‌ای به کشتی‌های نفتکش ایران برای حمل نفت خام صادراتی به بازارهای مختلف اروپا تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با این تحریم‌های جدید در سطح وزارت نفت و اقتصاد و امور دارایی اتخاذ شده است.

در حال حاضر تغییر آرایش در ناوگان حمل دریایی نفت خام ایران و تردد نفتکش‌ها انجام شده است به طوری که با خروج برخی از شرکت‌های کشتیرانی خارجی حمل نفت خام ایران توسط ناوگان نفتکش در حال انجام است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ساخت ۲۸ فروند کشتی جدید نفتکش به سازندگان داخلی و خارجی واگذار شده است که پیش بینی می‌شود تا ۴ سال آینده با تحویل این کشتی‌ها ظرفیت حمل دریایی نفت خام ایران ۷.۵ میلیون تن در سال افزایش یابد.

به عبارت دیگر با ورود این تعداد کشتی نفتکش ظرفیت حمل ناوگان نفتکش جمهوری اسلامی ایران به ۱۸ میلیون تن در سال افزایش مییابد که با این تعداد کشتی امکان حمل و جابجایی سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون تن نفت خام و انواع فرآوردههای نفتی به بازارهای بینالمللی فراهم میشود.