به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در حالي كه مسكن مهر در كشور با هدف تامين مسكن براي مردم و كنترل بازار آن اجرا شده است، بايد گفت شرايط و دستورالعمل ثبتنام آن از همان ابتدا قشر كم درآمد جامعه را مخاطب قرار داده است. قشري از جامعه كه به عقيده كارشناسان تاثير چنداني بر بازار مسكن ندارند.

شرایط و دستوالعمل ثبت‌نام این واحدها از سوی دولت به‌گونه‌ای تنظیم شده‌ است که مخاطبان اصلی مسکن مهر در درجه اول افراد متاهل یا سرپرست خانوار باشند، که در صورت تاهل واحد صرفا به نام سرپرست مرد می‌شود.

این در حالی است که زنان خود سرپرست اعم از مجرد، مطلقه یا بیوه تنها در صورتی می‌توانند متقاضی مسکن مهر باشند که ۳۵ سال قانونی از عمر آنها گذشته‌ باشد.

مدیرعامل شهر جدید پردیس درباره تبصره یک ماده یک دستورالعمل ثبت نام مسکن‌های مهر پردیس مبنی بر اینکه زنان خودپرست و مجرد یا مطلقه یا بالای ۳۵ سال می‌توانند جزو متقاضیان مسکن‌های مهر باشند، معتقد است: این موضوعی است که قانون تعیین کرده و قطعا هدف از آن نیز تشویق افراد به ازدواج است.

البته در روزهای آتی که ثبت‌نام مسکن مهر پردیس آغاز شده‌ است در دستورالعمل ثبت آن به نکاتی دیگری هم بر می‌خوریم که جای تعجب دارد، به‌طور مثال در فرم ثبت‌نام، متقاضی باید یکی از قبوض آب، برق یا گاز را که به نام خود است را ارائه کند، بر این اساس این شبهه ایجاد می‌شود که متقاضی که تاکنون تسهیلات مسکن دولتی را دریافت نکرده‌، فاقد مسکن یا زمین مسکونی ملکی بوده و قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده است، چه‌طور ممکن است قبض آب، برق یا گاز به نام خود داشته‌ باشد.

بر اساس این گزارش، در این دوره از ثبت‌نام مسکن مهر، متقاضیان با دستور‌العمل‌های جدیدتر و شرایط بعضا سخت‌تری مواجه شده‌اند. به عنوان مثال دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر پردیس و تهران از جمله شرایط جدیدی است که به گفته خود مسئولان در راستای هدایت جمعیت شهر تهران به پردیس اتخاذ شده‌ است.

همچنین شرط نخبگان علمی با ارائه معرفی نامه از بنیاد نخبگان کشور نیز در دستورالعمل ثبت‌نام مسکن مهر پردیس به چشم نمی‌خورد.

بر این اساس شرایطی نظیر ارائه حکم کارگزینی متقاضی، فیش آب و برق محل سکونت فعلی متقاضی به نام خود او، سرکوپن یا گواهی محل تحصیل فرزند متقاضی، دفترچه یا شناسنامه متولد که بتواند شرط حداقل پنج سال سابقه سکونت را احراز کند، از جمله شرایط ثبت‌نام است.

علاوه‌ بر این پاسخ استعلام از ثبت اسناد املاک نیز جزو شروط ثبت‌نام است.

بنابراين در اين دوره از ثبتنام مسكن مهر شاهد افزوده شدن برخي از مواد جديد و حذف يكسري از موارد قبلي در دستوالعمل ثبتنام مسكن مهر بودهايم، بر اين اساس به عقيده متقاضيان مسكن مهر به ويژه مسكن مهر پرديس شرايط دشوارتر شده و به خصوص لحاظ كردن داشتن حداقل ۳۵ سال براي متقاضيان زن خود سرپرست از جمله مواردي است كه دليل لحاظ كردن آن نميتواند صرفا ترغيب جوانان به ازدواج باشد.