به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، محمدرضا فرزين با بيان اينكه افزايش قيمت نان مربوط به بالا رفتن قيمت خريد تضميني گندم توسط دولت و قيمت گذاري اعمال شده از سوي ستاد تنظيم بازار است، اظهار كرد: زماني كه موضوع نان در ستاد هدفمندي يارانه ها مطرح شد ما كل يارانه مربوط به نان را حذف و قيمت فروش آن را با قيمت خريد تضميني گندم كشاورزان توسط دولت برابر كرديم ضمن آنكه دولت هم گندم خريداري شده به همان قيمت خريد را به آسياب ها مي فروشد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه علت افزایش قیمت نان مربوط به افزایش خرید تضمینی گندم کشاورزان توسط دولت در سال جاری است، تصریح کرد: امسال وزارت بازرگانی براساس افزایش قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان توسط دولت اقدام به افزایش قیمت فروش کرده است که این موضوع هیچ ربطی به اجرای هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

افزایش قیمت نان درآمدی برای هدفمندی یارانه‌ها ندارد

فرزین در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری نان به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارتباطی ندارد، اظهار کرد: افزایش قیمت نان درآمدی برای هدفمندی یارانه‌ها ندارد ضمن آنکه یارانه‌ای هم به مردم بابت افزایش قیمت نان اختصاص پیدا نمی کند چرا که قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافته و ستاد تنظیم بازار قیمت فروش نان را براساس افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تعیین کرده است.

فرزین افزود: ما در ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کردیم که دولت به هر قیمتی که گندم را می‌خرد می‌تواند به همان قیمت آن را بفروشد که این اتفاق در سال جاری براساس افزایش قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان توسط دولت افتاده است. به طوری که قیمت فروش هم براساس آن افزایش پیدا کرده و این موضوع همان طور که تاکید شد ربطی به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ندارد و صرفا در ستاد تنظیم بازار بررسی و تعیین می شود.

دولت همزمان با آغاز فاز اول هدفمندي يارانهها، يارانه نان را به صورت نقدي به حساب مردم واريز كرد و قيمت نان را افزايش داد. در قانون بودجه سال گذشته نيز رقمي حدود ۳۵ هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه نقدي نان اختصاص يافت و براساس آن ماهانه ۵۰۰۰ تومان همراه با يارانه نقدي حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به حساب مردم واريز و همزمان با آن قيمت انواع نان در كشور اصلاح و نحوه قيمت گذاري آن به كارگروههاي استاني به سرپرستي استانداران واگذار شد.