به گزارشافکارنیوز به نقل از ايسنا، عبدالعباس زبیدینیا دراينباره اظهاركرد: پرونده شرکت بازرگانی مفید با ۱۵۰۰ نفر شاکی، سال گذشته در شعبه ۱۰۸ دادگاه جزایی اهواز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: در این پرونده به اتهامات مدیرعامل شرکت مذکور دائر بر کلاهبرداری، صدور چک بلامحل و اخلال در نظام اقتصادی با انجام تبلیغات رسانه‌ای و کارآفرینی، تحویل دستگاه‌های تولید اسکاج و خرید خدمات و دریافت مبلغی حدود یکصد میلیارد ریال از شکات، رسیدگی شد.

زبیدی‌نیا گفت: در پایان جلسات رسیدگی به این پرونده، پس از احراز بزهکاری، متهم ردیف اول به هویت «ج. س» به دلیل ارتکاب اقدامات متقلبانه و بردن مال شکات به تحمل شش سال و دو ماه حبس و رد مال شکات معادل وجوه مأخوذه، و پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقد در وجه دولت، محکوم شد.

وی افزود: علاوه بر این، پروندههای دیگری از جمله پرونده مربوط به شورای شهر و شهرداری سابق اهواز، پرونده مسئولان سابق منطقه آزاد اروند و پرونده موسوم به بانک ملی خرمشهر، مطرح رسیدگی شد که برخی منتج به صدور رای شده و ساير پروندههاي مربوطه در حال رسیدگی است.