به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، موضوع افزايش ۱۲ درصدي مكالمات بحثي مطرح شده از سوي شركت مخابرات ايران بود كه اين شركت اعلام كرد اين افزايش از اسفندماه سال گذشته در قبوض مشتركان تلفن ثابت اجرايي شده است.

پیش از این افزایش نرخ هر پالس مکالمه برای ساعات مختلف شبانه روز متفاوت بود. اما پس از افزایش نرخ مکالمات و تغییر از ۴۴.۷ به ۵۱.۰۳ ریال بحث‌های را میان آمد که آیا با افزایش نرخ مکالمات میزان هر پالس تماس متغیر خواهد بود و یا اینکه افزایش تعرفه‌ها برای استان‌های هم کد شده وغیر هم کد شده نیز متفاوت شده است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره تغییر این نرخ‌ها به ایسنا گفت که به نظر می‌رسد افزایش تعرفه‌ها به ۵۱.۰۳ ریال چندان با کاهش زمان پالس مکالمات متناقض نیست و اگر هر دو مورد را در نظر بگیریم، باز هم به افزایش تعرفه‌‌ها می‌رسیم و این بدین معنی است که افزایش نرخ به ۵۱.۰۳ با کاهش پالس به ۱۲۰ و ۱۰۵ ثانیه یکی است و هر دو حالت افزایش تعرفه در مکالمات تلفن ثابت را نشان می‌دهد.

زارعیان تاکید کرد: پیش از این زمان هر پالس تماس از تلفن ثابت به ثابت از ساعت ۶ تا ۱۳ به میزان ۱۳۴ ثانیه و از ساعت ۱۳ تا ۲۱ به میزان ۱۵۹ ثانیه و از ساعت ۲۱ تا ۶ میزان ۱۹۳ ثانیه بود که این میزان به ۱۲۰ ثانیه کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این میزان برای استان‌های هم کد نشده، ۱۲۰ ثانیه و برای استان‌هایی که هم کد شده‌اند هر پالس ۱۰۵ ثانیه محاسبه می‌شود. در حال حاضر استان تهران، البرز و چند شهر از استان اصفهان هم کد شده‌اند و برای سایر استان‌ها هم در حال برنامه‌ریزی هستیم.

بنا براین و براساس تصمیم‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح هم کدسازی انجام نشده است به ازای هر ١٢ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. همچنین تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آن‌ها طرح هم کد سازی انجام شده است به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١ ۵ ثانیه یک پالس تعیین شده و قیمت هر پالس کماکان بدون تغییر برابر ۴۴.۷ ریال است.

به گزارش ايسنا، با نگاهي به مصوبهي كميسيون و تغيير تعرفهها ميتوان به اين نتيجه رسيد كه هزينه و زمان هر پالس تماس براي ساعات مختلف شبانه روز يا روزهاي تعطيل يكسان شده است و مشتركان بايد اين هزينه مكالمه را چه در ساعات پيك مصرفي و چه ساعات غيرپيك و در نيمه شب به صورت يكسان با ديگر ساعات پرداخت كنند.