ایران سالانه ۱۶ میلیون تن فرسایش خاک دارد

مسعود منصور گفت: جنگل های زاگرس ما نقش بی بدلیلی در چرخه آب و البته حفظ ریزگرد‌ها دارند که متاسفانه در شرایط تغییر اقلیم دچار اُفت شدند.

برای نجات این جنگل‌ها سند حمایت تدوین و برای تصویب در هیئت دولت مطرح شده است، با کار آبخیزداری متوسط فرسایش آبی کشور که سالانه بیش از ۱۶ تن در هکتار بود به ۹ تن در هکتار کاهش یافته که عملکرد بسیار مناسب و قابل قبولی است.

او می‌گوید: تا سال ۱۴۱۴ قرار است ۵۰۰ میلیون بذر و نهاد در کشور کشت شود تا با انجام این کار شرایط فضای سبز بهبود بخشیده شود.

کشت نهال یک نماد است. مهم‌تر از کاشت، حفظ منابع است. ما یک کشور خشک و نیمه خشک هستیم و متوسط بارندگی ما ۱.۳ جهان است و ۳ برابر میزان تبخیرمان به دنیا بیشتر است.

ایران سالانه ۱۶ میلیون تن فرسایش خاک دارد

ایران سالانه ۱۶ میلیون تن فرسایش خاک دارد که این میزان فرسایش خاک بسیار فراتر از میانگین جهانی است.