به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، پيش از اين محمود بهمني، رييس كل بانك مرکزي گفته بود: وامهاي تا سقف ۱۰ ميليون تومان با يک ضامن قابل پرداخت است و اگر ما متوجه شويم همکار ما در اين زمينه قصور کرده، با متخلفان برخورد ميشود. عملکرد موسسات مالي و اعتباري به دقت بررسي ميشود و در صورت بروز تخلف و توجه نکردن به اخطارهاي بانک مرکزي، مجوز فعاليت متخلفان باطل و موسسه آنها بسته خواهد شد.

با وجود این مشاهدات نشان می‌دهد که هنوز این موضوع رعایت نمی‌شود که در واکنش به این موضوع رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: بازرس‌های ما که به واحدها می‌روند اگر با چنین موردی مواجه شوند حتما با آن برخورد می‌کنند.

بهمني در مورد نوع برخورد با متخلفان تصريح كرد: در مرتبه اول تذكر كتبي داده ميشود، در مرتبه دوم جاي آن را از آن محل تعويض ميكنيم و در مرتبه سوم برخورد بيشتري خواهد شد.