به گزارش افکارنیوز، حسین ساسانی دبیر کنفدراسیون صنعت در گفتوگو با فارس با تأیید این موضوع گفت: با افزایش نرخ انرژی در فاز اول هدفمندی یارانهها، برخی واحدهای صنعتی نتوانستهاند بدهی خود را به شرکتهای گاز و برق پرداخت کنند.

وی ادامه داد: به دلیل تأخیر در پرداخت پول قبض انرژی، برق و گاز تعدادی از واحدهای صنعتی قطع شده است.

ساسانی تصریح کرد: این مسئله در حال بررسی است تا هر چه زودتر انرژی مصرفی واحدهای صنعتی وصل شود.

* بدهی ۶ ماه تا یک‌ساله واحدهای صنعتی بابت پول گاز و برق

حسین سلیمی، دبیر انجمن مدیران صنایع نیز در این باره گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی دارای بدهی به شرکت‌های گاز و یا سازمان‌های برق دارند.

وی ادامه داد: پرداخت پول برق یا گاز این واحدهای صنعتی طی ۶ ماه و یا یک سال اخیر با تأخیر همراه بوده است و این واحدها دارای بدهی معوق به وزارت نفت و نیرو هستند.

سلیمی تصریح کرد: به عنوان مثال پول گاز یک واحد صنعتی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها ماهانه حدود دو میلیون تومان بوده که با اجرای قانون، این مبلغ تقریباً ۱۰ برابر شده است.