به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نماینده دادستان در ادامه سیزدهمین جلسه فساد بزرگ مالی کیفرخواست س- خ کارپرداز گروه آریا در کیش را مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در پرداخت رشوه به مدیران و کارمندان بانکهای سپه و ملی کیش را قرائت کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارد اظهار داشت: من نماینده گروه در کیش بودم، اسناد را از طریق هواپیما دریافت کرده به بانک‌ها می‌دادم و بعد از آن هم با هواپیما به تهران می‌فرستادم. حضور من در بانک‌ها فقط برای تسریع کارها بود اگر مربوط به گروه ملی بود خودم موضوع را به آقای «ع - ر» می‌گفتم و اگر مربوط به سایر شرکت‌ها بود مه‌آفرید یا خزانه‌دار موضوع را پیگیری می‌کرد.

متهم درباره موضوع افتتاح حساب‌ها گفت: بانک از من خواست برای شرکت‌های فروشنده حساب باز کنم موضوع را به خانم «م - ر» گفتم و او هم مدارک تأیید شده توسط بانک‌های تهران را برایم فرستاد.

وی درباره رشوه‌های پرداختی به مدیران و کارمندان بانک‌های سپه و ملی کیش به مبلغ یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال گفت: مبالغ همه تحت عنوان عیدی بود که به همراه سر رسید به این افراد پرداخت شده و مه‌آفرید میزان پرداختی به هر یک از افراد را خودش تعیین می‌کرد. صد میلیون تومان پرداختی به یکی از این مدیران به نام «س - م» در این باره بود که او از من خواست تا به او قرض بدهم، مه آفرید هم گفت اگر چک می‌دهد پول را به او پرداخت کنید که در نهایت پول به طور مستقیم از تهران به حساب او واریز شد.

متهم با بیان اینکه غیر از یک میلیارد تومان خرید خانه اطلاعی از یک میلیارد تومانی که مربوط به پیمانکار شرکت آداک کیش است اطلاعی ندارم، گفت: من دخالتی در تنزیل‌ها نداشتم و بعد از اینکه بانک صادرات تأییدیه را به بانک ملی می‌داد تنزیل انجام می‌شد و من از بانک می رفتم.

«ع - ر» مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران در واکنش به ادعای متهم «س - خ» مبنی بر اینکه او نماینده گروه ملی در کیش بوده است، گفت: من او را بعد از دستگیری مه‌آفرید دیدم و اطلاعی نداشتم که نماینده گروه ملی است احتمالا او را در تهران به عنوان نماینده انتخاب کرده بودند.

«س - خ» درباره اظهارات یکی از متهمان که گفته بود در کیش اجازه ورود به هیچ بانکی را نداشته است، گفت: این اظهارات اصلا صحت ندارد و این فرد مدارکش را توسط همسرش از بانک دریافت کرده بود.

بعد از اظهارات این متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: از نظر اطلاعات بانکی معمولا ۷ شرکت که تحت مدیریت واحد هستند را ذی‌نفع می‌دانند اما از نظر کیفرخواست فروشنده و خریدار ذی‌نفع واحد هستند. باید مشخص شود که ذی نفع واحد چیزی است که اصطلاح بانکی می‌گوید یا چیزی که در کیفرخواست آمده است.

ریاحی ادامه داد: «س - خ» فقط نقش پادو را بازی می‌کرد و هیچ تدبیر و تعقلی در انجام این امور نداشته است. من موضوع مشارکت در اخلال را به هیچ وجه قبول نمی‌کنم زیرا مه‌آفرید خودش اعتراف کرده در حوزه پرداخت‌های مالی هر اقدامی انجام شده خودش مسئول است.

وی افزود: درباره اتهام معاونت در پرداخت رشوه هم روال اینگونه است که بانک‌ها معمولا این پول‌ها را پرداخت می‌کنند و وقتی مه‌آفرید خودش اعتراف می‌کند پرداختی‌ها به دستور من است دیگر همه چیز مشخص است، حتی مقرر شده بود از رئیس شعبه تا آبدارچی چه میزان دریافت کنند.

ریاحی ادامه داد: موکل من در حد کیفرخواستی که برایش صادر شده نیست، رسیدگی به امور شرکتهای گروه آریا در کیش توسط او انجام میشده است و پرداختها با دستور مهآفرید بوده و نباید او را فاعل در نظر گرفت زیرا وظیفهاش فقط پیگیری امور بوده است.