فهرست قیمت برخی از انواع خرما موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
خرما کبکاب ایوان-550 گرم ۲۹,۵۰۰
خرما شاهانی فله ای ۳۰,۰۰۰
خرما کبکاب شیره دار رمانتا - 600 گرم ۴۰,۰۰۰
رطب مضافتی تندیس مقدار 600 گرم ۵۷,۵۰۰
خرما خاصویی کرنلو ناتس کالا - 500 گرم ۶۰,۰۰۰
خرمای مضافتی ارگانیک مانادیت 650 گرمی ۶۵,۰۰۰
خرما مضافتی کم شیره بانکت - 450 گرم ۶۶,۹۰۰
خرما یاقوت سیاه - 700 گرم ۶۷,۵۰۰
خرما کبکاب اصیل بوشهر - 2 کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
خرما لشت پروند-900 گرم ۷۲,۰۰۰
خرما رطب عسلی رمانتا - 650 گرم ۷۹,۰۰۰
خرما پیارم با مغز پسته و بادام دمباز - 220 گرم ۸۶,۵۰۰
خرما خاصویی ساغر - 1900 گرم ۹۶,۰۰۰
خرما پیارم ساغر مقدار 400 گرم ۱۴۹,۰۰۰

قیمت انواع خرما در ماه رمضان