فهرست قیمت برخی از انواع اجاق گاز رومیزی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
اجاق گاز رومیزی 3 شعله ۴۰۰,۰۰۰
اجاق گاز رومیزی ۳ شعله ۴۹۰,۰۰۰
اجاق گاز رومیزی نپتون شعله کد 22039 ۴۱۵,۰۰۰
اجاق گاز رومیزی دو شعله ۴۲۰,۰۰۰
اجاق گاز زرتوس مدل رومیزی ZG3011 ۱,۵۷۰,۰۰۰
اجاق گاز تک شعله رومیزی ۲,۲۵۰,۰۰۰
گاز رومیزی استیل البرز مدل G-5954i ۳,۵۱۳,۳۰۰
LETO RH03 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰

انواع اجاق گاز رومیزی را چند بخریم؟