آقای جواد باقری گفت: با توجه به افزایش عرضه، قیمت  گوجه فرنگی  نسبت به هفته‌های قبل کاهش داشته است و قیمت کنونی هر کیلو از این محصول در میدان مرکزی ۹ تا ۱۷ هزار تومان است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت هر کیلو گوجه سبز ۵۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، توت فرنگی گلخانه ۲۵ تا ۶۰ هزار تومان، چاقاله بادام ۳۰ تا ۷۰ هزار تومان و ملون ۸ تا ۱۲ هزار تومان است.

محصول قیمت هر کیلوگرم
گوجه سبز ۵۰ تا ۱۴۰ هزار تومان
توت فرنگی گلخانه ۲۵ تا ۶۰ هزار تومان
چاقاله بادام ۳۰ تا ۷۰ هزار تومان
خیار گلخانه ۷ تا ۱۱ هزار تومان
پرتقال تامسون ۶ تا ۱۳ هزار تومان
سیب ۵ تا ۱۴ هزار تومان
موز ۲۳ تا ۳۰ هزار تومان

عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان گفت: هم اکنون هر کیلو خیار بوته‌ای ۸ تا ۱۳ هزار تومان، پرتقال تامسون ۶ تا ۱۳ هزار تومان، سیب ۵ تا ۱۴ هزار تومان و موز ۲۳ تا ۳۰ هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب سود منطقی عرضه می‌شود.

سایر رسانه‌ها