امروز یکشنبه (۴ اردیبهشت)  شاخص کل بورس  در ابتدای معاملات با رشد  یک هزار و ۱۵۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۳ هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل بورس هزار و ۱۵۵ واحد رشد کرد