فهرست قیمت برخی از انواع سرکه و آبلیمو موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
سرکه قرمز کیوار  8،550
سرکه قرمز قزوین  17،000
آبلیمو دریان دشت  18،000
آبلیمو برتر 22،900
آبلیمو دشت 23،000
آبلیمو ناجی 26،000
سرکه قرمز 28،000
سرکه قرمز وردا 36،000
سرکه سفید وردا  46،000
سرکه سیب  52،000
سرکه خرما  89،000
آبلیمو 12 عددی دشت بان 198،000

قیمت انواع سرکه و آبلیمو در بازار