فهرست قیمت برخی از انواع  رب گوجه فرنگی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
رب گوجه فرنگی 340 گرمی سحر 16،000
رب گوجه فرنگی 400 گرمی خوشبخت 23,400
رب گوجه فرنگی 700 گرمی اروم آدا 33,210
رب گوجه فرنگی 800 گرمی شاهسوند
34,110
رب گوجه فرنگی 800 گرمی شیلتون 34,200
رب گوجه ‌فرنگی 800 گرمی اویلا 35,955
رب گوجه ‌فرنگی 800 گرمی فامیلا 35,955
رب گوجه فرنگی 800 گرمی مکنزی 36،000
رب گوجه فرنگی 800 گرمی  40،000
رب گوجه فرنگی 800 گرمی دلپذیر 41,890
رب طبیعت 1.5 کیلوگرم 60،000
رب دریان دشت 1550 گرم 71،000

قیمت رب گوجه فرنگی در بازار

سایر رسانه‌ها