فهرست قیمت برخی از انواع قند موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
قند شکسته پردیس 400 گرم 13،000
قند شکسته باخ 500گرم 18،000
قند کله خرده شده 900 گرم 36،000
قند ممتاز 900 گرم 49،000
حبه قند بدون شکر 240 گرم 52،000
قند زعفرانی 300 گرم 63،000
قند ممتاز شاد 1800 گرم 75،200
قند دارچینی 420 گرم 84،000
قند رژیمی کامور 140 گرم 94،000
قند خرد شده سامزستار 5 کیلویی 176،000
قند هل دار 5 کیلویی 180،000
قند شکسته شده 10 بسته ای 900گرمی 343،000

قند را در بازار چند بخریم؟ + فهرست قیمت