امروز یکشنبه (۱۸ اردیبهشت) شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با رشد ۳ هزار و ۳۹۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۷ هزار  و ۲۴۳ واحد قرار گرفت.

در ساعت ۱۰:۱۰ شاخص کل بورس با رشد ۶ هزار و ۷۱۱ واحد در تراز یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی قرار گرفت.

صف خرید و فروش سهام در ۱۸ اردیبهشت

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۲۷۲ واحدی در ارتفاع ۴۲۸ هزار و ۵۹۰ واحدی ایستاد. سه نماد شستا، فولاد و وبملت بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق داشته اند.

شستا نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار است.شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱۱۵ واحد در ارتفاع ۲۱ هزار و ۱۸۸ هزار واحدی قرار گرفت. سه نماد آریا، شاوان و زاگرس نیز بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند.در این دقایق ۹۹ نماد در صف خرید و ۱۱ نماد در صف فروش هستند.

 

سایر رسانه‌ها