امروز سه شنبه (۲۰ اردیبهشت) در ساعت ۱۰  شاخص کل بورس  در ابتدای معاملات با اُفت ۲ هزار و ۴۵۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷ هزار  و ۶۴۰ واحد قرار گرفت.


در معاملات ۲۰ اردیبهشت