مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۴ اردیبهشت به بیان مسائلی همچون سیگنال کاهشی در بازار خودرو، صنعت نفت در خط مقدم تحریم ها است، دلال ها نفس صنعت را بریده‌اند، تغییر ریل تنظیم بازار، حذف رانت و فساد از بازار دارو، آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

سیگنال کاهشی در بازار خودرو/ دلال‌ها نفس صنعت را بریده‌اند/ آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱سیگنال کاهشی در بازار خودرو/ دلال‌ها نفس صنعت را بریده‌اند/ آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱سیگنال کاهشی در بازار خودرو/ دلال‌ها نفس صنعت را بریده‌اند/ آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱سیگنال کاهشی در بازار خودرو/ دلال‌ها نفس صنعت را بریده‌اند/ آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱سیگنال کاهشی در بازار خودرو/ دلال‌ها نفس صنعت را بریده‌اند/ آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱سیگنال کاهشی در بازار خودرو/ دلال‌ها نفس صنعت را بریده‌اند/ آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱سیگنال کاهشی در بازار خودرو/ دلال‌ها نفس صنعت را بریده‌اند/ آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱سیگنال کاهشی در بازار خودرو/ دلال‌ها نفس صنعت را بریده‌اند/ آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱سیگنال کاهشی در بازار خودرو/ دلال‌ها نفس صنعت را بریده‌اند/ آغاز عملیات اجرایی ۲۵ طرح نفتی در سال ۱۴۰۱