سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت : از چهار میلیون و 270 هزار تن کالای اساسی که موجود در بنادر و یا در حال تخلیه هستند، سه میلیون و 107هزار تن کالا در اماکن بندری و گمرکی هستند و تشریفات ترخیص آن در حال انجام است و 17 شناور نیز با 350هزار و 626تن کالا در حال تخلیه کالاهای خود در بنادر هستند و 811هزار و646تن کالا نیز در 16شناور در صف تخلیه کالاهای اساسی قرار دارند.

لطیفی افزود: روزانه بیش از پنجاه هزار تن کالای اساسی  با بیش از دوهزار دستگاه کامیون و 150واگن از گمرکات اجرایی در حال ترخیص بوده و به شبکه توزیع و تولید ارسال می‌شود.

33شناور در صف تخلیه کالای اساسی

سخنگوی گمرک در مورد کالاهای اساسی موجود در اماکن بندری و گمرکی توضیح داد: ذرت با دو میلیون و 46هزار و 665تن در صدر کالاهای موجود است که یک میلیون و 826هزار و 826هزار و 638 تن آن در جریان اقدامات مرتبط با ترخیص است و 72هزار و 956تن نیز در حال تخلیه از شناورها و 147هزار و 71تن نیز در صف تخلیه شناورها قرار دارد.

لطیفی در ادامه گفت : گندم با 823هزار و 908 تن دومین کالای اساسی از نظر میزان موجودی است که در حال ورود و توزیع به کشور بوده که 297هزار و 74تن آن در اماکن بندری و در حال مقدمات ترخیص، 118هزار و 967تن در حال تخلیه و 407هزار و 867تن نیز در شناورها منتظر تخلیه هستند.

وی افزود: بعد از ذرت و گندم، دانه های روغنی و روغن خام بیشترین موجودی و ذخایر را  در بین کالاهای اساسی در بنادر کشور به خود اختصاص داده است، دانه های روغنی و سویا با 592هزار و 743تن که 354هزار و 10تن آن در اماکن بندری در حال انجام اقدامات ترخیص و مابقی در حال تخلیه و یا در صف تخلیه از شناورها هستند، و 350هزار و 865تن روغن خام در اماکن بندری در حال ورود به کشور و  توزیع در چرخه تامین و کارخانه ها هستند.

سخنگوی گمرک در باره سایر کالاهای اساسی موجود و در حال ترخیص در گمرکات و بنادر گفت: جو با 203هزار و 634تن که 195هزار و 331تن آن در اماکن بندری در حال اقدام برای ترخیص است و مابقی در حال تخلیه از شناورها، برنج با 111هزار و 822تن که 80هزار و 240تن آن در حال انجام تشریفات ترخیص بوده و 31هزار و 582تن آن در حال تخلیه از شناورها است و 76هزار و 867تن شکر خام که سه هزار و 367تن آن در حال انجام تشریفات ترخیص بوده و 73هزار و 500تن آن نیز در شناورها منتظر تخلیه هستند.

لطیفی در پایان تاکید کرد‌: گمرکات مرتبط با ورود کالاهای اساسی بدون تعطیلی و  به صورت 24ساعته حتی  در بدترین شرایط آب و هوایی مشغول به خدمت رسانی هستند.