با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در کشور، بانک مرکزی با توجه به مصوبه دولت مبنی بر تغییر ساعات اداری برای مدیریت مصرف برق، فعالیت بانک ها را به صورت زیر مشخص کرد.

ساعت خدمت‌رسانی بانک‌ها به مشتریان از روز شنبه ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
روزهای شنبه تا چهارشنبه
بانک‌های دولتی: ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
بانک‌های خصوصی: ۷:۱۵ تا ۱۳:۳۰

روز پنجشنبه
همه بانک‌ها: ۷:۱۵ تا ۱۲:۳۰

ساعت کاری بانک‌ها از ۲۱ خرداد اعلام شد

ساعت کاری بانک‌ها از ۲۱ خرداد اعلام شد