قیمت انواع گوشت بسته بندی در بازار چقدر است؟

فهرست قیمت برخی از انواع گوشت  بسته بندی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
قیمه ای گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین - 0.5 کیلوگرم ۱۴۵,۰۰۰
آبگوشتی گوسفند مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم ۱۷۸,۵۰۰
گوشت آبگوشتی با دنبه زی پرو - 1 کیلوگرم ۱۸۳,۰۰۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین - 1 کیلوگرم ۱۹۳,۰۰۰
راسته با استخوان گوسفندی رویال طعم - 1000 گرم ۱۹۷,۰۰۰
سر دست گوسفند رویال طعم - 1 کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰
شیشلیک گوسفندی زی پرو - 1 کیلوگرم
۲۴۳,۰۰۰
گوشت گوسفندی خورشتی ممتاز زی پرو-1 کیلوگرم ۲۶۰,۰۰۰
گردن اسلایس گوسفند زی پرو - 1.5 کیلوگرم ۲۷۴,۰۰۰
ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین مقدار 2 کیلوگرم ۴۶۲,۰۰۰
سردست گوسفند زی پرو - 2 کیلوگرم ۴۶۶,۰۰۰

قیمت انواع گوشت بسته بندی در بازار چقدر است؟