امروز  شنبه (۲۸ خرداد)  شاخص کل بورس  در ابتدای معاملات با اُفت یک هزار و ۱۰۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۳ هزار و ۲۲۷ واحد قرار گرفت.

اُفت هزار و ۱۰۷ واحدی شاخص کل بورس