بنا بر این گزارش طی مراسمی در محل شرکت و با حضور کسری غفوری مدیرعامل فولاد خراسان ، حاجی رحیمیان به عنوان سرپرست شرکت معرفی شد.

امیرحسین حاجی رحیمیان دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی است؛ وی همچنین دانش آموخته  مدیریت صنعتی در دوره دکتری است.

مدیر امور حقوقی ، مجامع و سرمایه گذاری موسسه( هلدینگ ) جهاد استقلال ، دبیر کمیته حسابرسی موسسه جهاد استقلال ، دبیر هیات مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس ، مدیر حوزه ریاست شرکت صبا فولاد خلیج فارس ، مدیر روابط عمومی شرکت های فولاد تاراز شهرکرد و صبا فولاد خلیج فارس ، سوابق مدیریتی در سازمان نظام مهندسی استان اصفهان و شهرداری اصفهان و همچنین فعالیت های گسترده در حوزه های رسانه و به خصوص رسانه ملی از جمله سوابق دکتر امیرحسین حاجی رحیمیان می باشد .

حاجی رحیمیان از جوانان مومن و انقلابی است که در دوران دانشجویی نیز از فعالان و دبیران تشکل های دانشجویی بود .منبع