در این خبر به بررسی قیمت انواع رب گوجه ‌فرنگی در بازار پرداختیم. قیمت روز انواع رب گوجه فرنگی را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نام کالا  قیمت (تومان)
کنسرو رب گوجه فرنگی پوره لند - ۴۰۰ گرم ۱۹,۶۰۰
رب گوجه فرنگی مکنزی - ۴۰۰ گرم ۲۳,۲۰۰
رب گوجه فرنگی خوشبخت- ۴۰۰ گرم

۲۳,۲۰۰

کنسرو رب گوجه فرنگی کامبیز ۵۰۰ گرم ۲۹,۹۰۰
کنسرو رب گوجه فرنگی اسمیف - ۸۰۰ گرم ۳۹,۲۴۰
کنسرو رب گوجه فرنگی شامینه - ۷۰۰ گرم ۴۱,۵۰۰
رب گوجه فرنگی فوداز - ۸۰۰ گرم ۴۱,۵۰۰
رب گوجه فرنگی گلنوش - ۷۰۰ گرم ۴۹,۰۰۰
کنسرو رب گوجه فرنگی فرنیا - ۱۶۰۰ گرم ۷۹,۵۰۰
کنسرو رب گوجه فرنگی شامینه - ۱۶۰۰ گرم ۸۳,۰۰۰
رب گوجه فرنگی فوداز - ۸۰۰ گرم بسته ۳ عددی ۱۲۲,۰۰۰
رب گوجه فرنگی غلیظ شده شامینه - ۷۰۰ گرم بسته ۱۲ عددی ۴۹۸,۰۰۰