برنامه پرواز‌های بارگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام در روز یکشنبه ۲۶ تیر شامل ۶ پرواز از سه فرودگاه اصفهان، امام خمینی و زنجان است که انجام می‌شود.

جده - فرودگاه بین المللی اصفهان

پرواز شماره ۱۹۰۱ شامل کاروان‌های ۱۳۰۷۸-۱۳۷۹۳ ساعت ورود به فرودگاه اصفهان ۰۸:۴۵، پرواز شماره ۱۹۰۳ شامل کاروان‌های ۱۳۰۹۳-۱۳۷۹۳ ساعت ورود به فرودگاه اصفهان ۱۸:۲۰، پرواز شماره ۱۹۰۵ شامل کاروان‌های ۱۳۰۰۲- ۱۳۰۸۵ ساعت ورود به فرودگاه اصفهان ۰۵:۰۰ بامداد روز ۲۷ تیر انجام می‌شود.

جده - فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره)

پرواز شماره ۱۹۱۱ شامل کاروان ۱۷۳۵۳ ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره) ۱۲:۰۵ انجام می‌شود.

جده - فرودگاه زنجان

پرواز شماره ۱۹۱۵ شامل کاروان ۲۱۰۲۳ ساعت ورود به فرودگاه زنجان ۱۵:۴۰، پرواز شماره ۱۹۱۷ شامل کاروان‌های ۲۱۰۱۶، ۲۱۰۲۲ ساعت ورودبه فرودگاه زنجان ۰۲:۰۵ بامداد روز ۲۷ تیر انجام می‌شود.

حاجیان با ۶ پرواز به سه فرودگاه کشور باز می‌گردندخانواده‌های حجاج برای دریافت اطلاعات مربوط به روز و ساعت پرواز‌های بازگشت می‌توانندبه سایت haj.iranair.com مراجعه و مرکز ارتباطات مردمی ۴۶۶۲۵۱۵۱-۰۲۱ فرودگاه اصفهان ۰۹۱۳۸۷۵۶۸۰۰- ۰۹۱۳۱۸۸۱۲۵۸ فرودگاه زنجان ۰۹۱۹۷۵۱۴۱۲۱ در دسترس حجاج است

پرواز برگشت حجاج توسط ناوگان جمهوری اسلامی ایران تا ۷ مرداد ادامه دارد و تاکنون علمیات برگشت حجاج در شهر‌های تبریز و زنجان به اتمام رسیده است.