امروز شنبه (یک مرداد ) شاخص کل بورس با  رشد ۲ هزار و ۱۸۸ واحدی آغاز به کار کرد و در ارتفاع یک میلیون و  ۴۷۴ هزار و ۸۶ واحد قرار گرفت.

در ساعت ۱۰:۱۰ شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۳۷۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۲۷۲ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد هزار و ۲۷۲ واحدی در ارتفاع هزار و ۲۷۲ واحدی ایستاد.

صف خرید و فروش سهام در یک مرداد

سه نماد پارسان، شپدیس و کگل بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق داشته اند.

وتجارت، شستا و سابیک پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بورس هستند.

شاخص کل فرابورس نیز با اُفت ۹۸ واحد در ارتفاع ۱۹ هزار و ۴۴۱ واحد قرار گرفت. سه نماد بپاس، هرمز و غصینو بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند.

هرمز، ددانا و آریا پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار هستند. در این دقایق ۳۸ نماد در صف خرید و ۳۲ نماد در صف فروش هستند.