بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از آن است که پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ از ۱۷۹ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۷۷ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۳ میلیون تومان ارزان شده است و ۱۸۳ میلیون تومان قیمت خورده است.

در بین خودروهای پژو نیز این کاهش قیمت‌ها مشهود است به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ از ۳۰۳ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۲۹۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۹۲ میلیون تومان رسیده است.

خودروهای کوییک نیز در این مدت ارزان شدند به طوری که کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۱ از ۳۲۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۱۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۳۱۲ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۱۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از ۲۹۸ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۹۵ میلیون تومان رسیده است.

کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۱ نیز از ۲۱۶ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۱۴ میلیون تومان رسیده است.

در بین خودروهای سمند نیز سمند سورن پلاس مدل ۱۴۰۰ از ۳۴۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۳۷ میلیون تومان رسیده است.

این ریزش گسترده قیمت‌ها در بین خودروهای ساینا نیز مشهود بوده است به طوری که ساینا EX دنده‌ای مدل ۱۴۰۱ از ۲۱۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۱۳ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۲۱۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۰۶ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از ۲۰۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۹۸ میلیون تومان رسیده است.

خودروهای دنا نیز در این مدت از ریزش قیمت‌ها در امان نبوده‌اند به طوری که دنا پلاس دنده‌ای ساده مدل ۱۴۰۱ از ۴۵۲ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۴۴۸ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۴۳۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۴۲۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار خودرو