مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه چهارم مرداد به بیان مسائلی همچون، آهنگ رشد بازار مسکن کم شد، سوداگران مسکن با ابزار مالیات از بازار اخراج شوند، توزیع کالای اساسی با کد ملی برای کنترل بازار، چالش رمزارزها در خلاء قانونی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است: 

 

سوداگران مسکن با ابزار مالیات از بازار اخراج شوند/ چالش رمزارزها در خلاء قانونیسوداگران مسکن با ابزار مالیات از بازار اخراج شوند/ چالش رمزارزها در خلاء قانونیسوداگران مسکن با ابزار مالیات از بازار اخراج شوند/ چالش رمزارزها در خلاء قانونیسوداگران مسکن با ابزار مالیات از بازار اخراج شوند/ چالش رمزارزها در خلاء قانونیسوداگران مسکن با ابزار مالیات از بازار اخراج شوند/ چالش رمزارزها در خلاء قانونیسوداگران مسکن با ابزار مالیات از بازار اخراج شوند/ چالش رمزارزها در خلاء قانونیسوداگران مسکن با ابزار مالیات از بازار اخراج شوند/ چالش رمزارزها در خلاء قانونیسوداگران مسکن با ابزار مالیات از بازار اخراج شوند/ چالش رمزارزها در خلاء قانونی