فهرست قیمت برخی از انواع همبرگر زن دستی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
همبرگر زن دستی مدل 1039 ۱۷,۰۰۰
همبرگر زن دستی مدل H1 ۲۱,۹۱۰
همبرگر زن دستی مدل QQ80 ۱۸,۷۰۰
همبرگر زن دستی مدل SA101 ۱۸,۸۰۰
همبرگر زن دستی مدل 2022 ۲۳,۷۰۰
همبرگر زن دستی آیدیش مدل 120 gm ۵۸۰,۰۰۰
همبرگر زن دستی آیدیش مدل 120gm ۶۰۰,۰۰۰
همبرگر زن دستی مدل P55 ۸۵,۰۰۰
همبرگر زن دستی آریس مدل 001 ۹۸,۰۰۰
همبرگر زن دستی ام بی مدل 5953 ۴۳۰,۰۰۰

قیمت همبرگر زن دستی چقدر است؟