فهرست قیمت برخی از انواع اجاق گاز رومیزی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
اجاق گاز صفحه ای دنپاسر مدل BT1
۱,۳۵۰,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای فافا مدل شیشه ای چدن گرد دایموند ۱,۳۰۰,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای آژینه مدل گلس ۱,۵۸۰,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای پارس پیدن مدل چای ساز ترکیبی ۱,۶۴۹,۰۰۰
اجاق گاز رومیزی دنپاسر مدل bt1 ۱,۷۵۰,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-23 ۱,۹۹۹,۰۰۰
اجاق گاز برقی صفحه ای رینوزیت استار مدل GAEL4 ۲,۲۸۰,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای زرتوس مدل ZG660S
۲,۴۵۷,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای زرتوس مدل ZS5006 ۲,۹۱۹,۲۰۰
اجاق گاز صفحه ای برتینو مدل BS303 ۳,۸۵۰,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای رمگا مدل 502 ۴,۸۵۰,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V16 ۵,۶۳۷,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G28-S ۶,۱۷۸,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل s-5910 ۶,۴۰۰,۰۰۰
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG-535 ۷,۶۵۸,۰۰۰

گاز رومیزی را در بازار چند بخریم؟ +فهرست قیمت