سید جواد ساداتی نژاد گفت:در فرایند کشت قراردادی باید نهاده دامی و کود به تولیدکننده بدهیم تا دغدغه تولیدکننده در این خصوص منطقی شود. بیمه هم می‌کنیم.

او گفت: این مسئله نیاز به ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دارد. برای این تأمین مالی نیاز به همکاری دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی است. ذخایر راهبردی را هم باید با تمهیداتی به بخش خصوصی واگذار کنیم تا به ما کمک کنند.

او می گوید : حذف ارز ترجیحی فقط خواست دولت نبود، بلکه حتی از زمانی که نماینده مجلس بودم اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و به طور کلی صنف و صنعت درخواست حذف ارز ترجیحی را داشتند. پس این اقدام با تصمیم صرف دولت نبود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای  یکسان‌سازی نرخ گندم، طرحی در دست پیگیری است که با تصویب نهایی مشکلات صنف و صنعت حل می‌شود.

ساداتی نژاد در مورد رسیدن قیمت گندم به ۹۰ درصد فوب جهانی، افزود: حتماً جلساتی تا هفته آینده برگزار خواهیم کرد تا به یک جمع بندی برسیم.

کشت قراردادی گندم امسال انجام می شود