دادنا: مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس از واردات رب گوجه فرنگی از کشور چین به شیراز خبر داد.

به گزارش مهر؛ غلامحسین شفیعی گفت: ورود رب گوجه فرنگی تولید کشور چین در شیراز واقعیت دارد که البته این رب به صورت فله ای وارد و در کارخانجات فارس فرآوری می شود.

وی ادامه داد: این رب به صورت قانونی وارد می شود و از جهت استاندارد بودن قابل قبول است.

مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ارایه مجوزهای تاسیس کارخانجات آب معدنی باید دقت شود، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ کارخانه تولید آب معدنی در فارس وجود دارد که سه کارخانه تعطیل شده ولی در مقابل ۵۵ پروانه و مجوز بهره برداری صادر شده است.

شفیعی تصریح کرد: ایجاد فضای رقابتی در تولید بسیار مناسب است ولی باید توجه داشت که این رقابت به صورت سالم دنبال شود نه اینکه در جهت کسب بازار مناسب شاهد تخلفات کارخانجات باشیم.