به گزارش افکارنیوز، قاضی سراج در گفتگو با مهر، اظهار داشت: در مرحله اول برای ۳۲ متهم اصلی پرونده کیفرخواست صادر شد که جلسه محاکمه آنها از اسفندماه سال گذشته آغاز شد. هنگام رسیدگی به اتهامات این ۳۲ نفر دادسرا برای تعدادی دیگر از متهمان نیز کیفرخواست صادر و پرونده آنها را به دادگاه فرستاد.
وی ادامه داد: به اتهامات ۳۲ متهم اصلی پرونده رسیدگی و آخرین دفاعیات از آنان اخذ شده است که پس از رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان جدید پرونده احکام مجازات آنها صادرخواهد شد.

قاضی سراج ادامه داد: زمان دقیق جلسه بعدی دادگاه مشخص نیست و وکلای متهمان جدید باید پرونده را مطالعه کنند و بعد از طی شدن روال قانونی به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرد: دادگاه به اتهامات تمام افرادی که در این ماجرا نقشی داشته اند رسیدگی خواهد کرد.