به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، یکی از مهم ترین نیازهای فعلی کشور که به نوعی می توان آن را یک خواسته عمومی مردم نیز تلقی کرد، ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی برای جوانان و کارجویان است. درباره این موضوع در سال های گذشته دولت و مجلس و بدنه بازار کار مسائل و موارد مختلفی را مطرح و دنبال کرده اند.

دولت به عنوان سیاست گذار اصلی در حوزه کار و اشتغال در چندسال اخیر ضمن تکرار این موضوع که تمام تلاش خود را برای ایجاد فرصت های شغلی به کار خواهد بست، چند آمار میلیونی ارائه کرده که هربار مورد انتقاد و محل چالش منتقدان و کارشناسان بازار کار شده است.

این مسائل حتی به مجلس نیز کشیده شد و نمایندگان با بیان اینکه دولت آنچنان که عنوان می کند نتوانسته است گام های موثری را برای حل معضل بیکاری بردارد، آمارهای دستگاه های دولتی را مورد انتقاد قرار دادند.

خدمات، صنعت و کشاورزی

با این حال، یکی از اهداف اساسی و قابل مشاهده در برنامه های اجرا شده برای تولید شغل در کشور توجه به مشاغلی است که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ایجاد و در اختیار کارجویان قرار گیرد. عموما ایجاد اشتغال در کشور از ۳ کانال اصلی صورت می گیرد که در آمارهای مرکز آمار ایران نیز به روشنی قابل رصد است.

اشتغال زایی به روش های صنعتی، کشاورزی و خدمات؛ ۳ رکن اصلی حرکت هایی است که برای کاهش نرخ بیکاری و پاسخ به نیازهای کارجویان مورد توجه برنامه ریزان قرار دارد، با این حال خدمات در چندسال مستمر توانسته است به تنهایی بار ایجاد نیمی از کل مشاغل موجود کشور را بر دوش بکشد.

طی یک دهه گذشته هرچه که از سرعت رشد اشتغال زایی صنعتی و کشاورزی کاسته شده است، بر رشد قابل توجه مشاغل خدماتی در کشور به صورت جهشی افزوده شد و اساسا این بخش به یکی از حوزه های اصلی و تاثیرگذار در ایجاد فرصت های جدید شغلی تبدیل و مطرح شده است.

متاسفانه عدم ظرفیت سازی های مناسب دولت ها در بهبود وضعیت صنعت و کشاورزی و گرایش روزافزون جامعه و کارجویان به سمت مشاغل خدماتی، باعثشده است تا خدمات حدود ۵۰ درصد از کل مشاغل سالیانه کشور را ایجاد کند.

مزیت مشاغل خدماتی

پایین بودن میزان سرمایه لازم برای ایجاد مشاغل خدماتی در مقابل اشتغال زایی صنعتی و کشاورزی نیز بر روند بهبود اشتغال زایی به شیوه خدماتی در کشور تاثیر گذار است.

داود جوانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون ایجاد اشتغال جدید در حوزه خدمات به نسبت سایر بخش ها سریعتر و کم هزینه تر است، گفت: به دلیل اینکه امروز خدمات به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای جامعه شناخته می شود، مشاغل آن هم از پایداری بالاتری برخوردار است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، اظهار داشت: با اینکه ممکن است شاغلان خدماتی جا به جا شوند ولی اصل شغل پابرجا است. البته مزیت زودبازده بودن مشاغل خدماتی نیز نسبت به کشاورزی و صنعت هم قابل توجه است.

جوانی با بیان اینکه برای ایجاد هر شغل خدماتی در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه لازم است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که ایجاد مشاغل صنعتی در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز هزینه خواهد داشت.

این مقام مسئول در بخش خدمات، یکی از مهم ترین موانع و مشکلات گسترش مشاغل خدماتی در کشور را عدم پیش بینی منابع تسهیلاتی و حمایتی به صورت جدا از سایر بخش ها دانست و افزود: برای صنعت و کشاورزی هر ساله بودجه هایی در نظر گرفته می شود، اما در خدمات هرگز این اتفاق نمی افتد.

۱۰میلیون در مقابل ۱۰۰میلیون تومان

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با تاکید بر اینکه یک سری تنش ها و نوسانات اشتغال زایی صنعتی و کشاورزی در سال های گذشته، خدمات را نیز تحت تاثیر قرار داده است، اظهار داشت: از این طریق صدها هزار کارگر خدماتی در معرض بیکاری قرار گرفته اند.

جوانی از اشتغال حدود ۱۱ میلیون نفر در بخش خدمات خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است تا مانند اتاق بازرگانی و کشاورزی، یک اتاق اختصاصی و جداگانه نیز برای بخش خدمات کشور تاسیس و آغاز به کار کند.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور این مطلب را هم افزود که می توان با ایجاد اتاق خدمات، اصناف و مجموعه فعالیت های خدماتی کشور را تحت پوشش اتاق خدمات ایران قرار داد.

وی تاکید کرد: برای تحقق این پیشنهاد موضوع را با جدیت برای طرح در مجلس و دولت دنبال می کنیم. ایجاد اتاق خدمات می تواند منجر به ساماندهی مشاغل خدماتی و بهبود وضعیت حمایت از اینگونه مشاغل شود.