در حاشیه سی دومین همایش بانکداری اسلامی آقای علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به شرح مواردی در خصوص بانکداری اسلامی پرداخت.

آقای صالح آبادی گفت:کمیته فقهی بورس از سال ۸۶ کار خود را آغاز کرد و حدود ۱۵ سال از فعالیت آن می گذرد .اعضای کمیته فقهی بورس کمک زیادی به توسعه ابزار های مالی در بورس کردند و اگر این کمیته نبود بورس به بالندگی فعلی نمی رسید. در قانون برنامه ششم شورای فقهی دیده شد که این امر الهام گرفته از همان کمیته فقهی در بورس است. این کمیته از سال ۹۷ کار خود را آغاز کرد .

او می‌گوید: نگاه این شورا در این ۴ سال کمک به بانک مرکزی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی بوده است. ریپو و دستورالعمل امهال از کارهای همین شورا بوده است. تلاش‌های زیادی در حوزه بانکداری اسلامی شده است. زمانی که با کمیته فقهی به ملاقات مراجع رفتیم مواردی مانند سودی که از جریمه دیرکرد دریافت می‌شود را در نظر داشتند. واقعیت این است که این موارد باید به شکل سیستمی حل شود.

او گفت: در مورد ربا به شکل صریح در قرآن نهی شده است بنابراین فکر نمی‌کنم کسی در کشور باشد که علاقه‌مند به ربا در بانک باشد. راه نظارت سیستمی است و مصوبات شورای فقهی باید در شبکه بانکی رعایت شود برای این در کمیته تطبیق هر بانک یک نفر عضو است تا کمک شود که در جهت بانکداری اسلامی حرکت شود این فرد باید آزمون دهند و هر فرد می‌تواند در این آزمون‌ها شرکت کند که البته یک دوره برگزار شد و ۲۰۰ نفر در آن شرکت کردند.

نظارت سیستمی راه حلی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی است

او گفت: در هر بانک (نه شعبه) یک نفر حضور دارد تا کمک به تطابق اقدامات با بانکداری اسلامی انجام شود ‌. بانکداری اسلامی مطالبه جدی دولت سیزده ام است. به این گونه نیست که شورای فقهی دستورات را بدهد بلکه نظرهای بانک‌ها هم بررسی و اعمال می‌شود.

صالح آبادی می‌گوید: بانکداری اسلامی تنها منحصر به کشور ما نیست به طور مثال بانکداری اسلامی در مالزی اجرا می‌شود. موضوع مهم دیگر آموزش بانکداری اسلامی است. تدوین سند راهبری نظام بانکداری اسلامی یکی از اقدامات است که پس از تدوین به نمایش گذاشته می‌شود تا نقشه راهی مشخص داشته باشیم. ملاحظات اجرایی حتماً مدنظر قرار می‌گیرد.