به گزارش افکارنیوز، علی محرر در گفتگو با مهر، در مورد میزان برگ سبزچای خریداری شده از چایکاران اظهارداشت: چین اول برداشت برگ سبزچای ۱۰خردادماه سال جاری به اتمام رسیده و از ۲۵ خرداد برداشت چین دوم برگ سبزچای آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۸ هزار تن برگ سبزچای از چایکاران خریده ایم، گفت: از این میزان برگ سبز چای خریداری شده درحدود ۴۸ درصد برگ سبزچای درجه یک و درحدود ۵۲ درصد برگ سبز چای درجه ۲ است.

به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت پایه هر کیلو برگ سبزچای درجه یک به میزان ۷۰۰ تومان و قیمت پایه هر کیلو برگ سبزچای درجه ۲ به میزان ۳۹۰ تومان محاسبه شده است.

وی تصریح کرد: با احتساب ادامه روند خرید برگ سبزچای تا پایان ماه باید در حدود ۲۵ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شود وامیدواریم تا اوایل ماه آینده این مبلغ به چایکاران تعلق گیرد.

محرر مهمترین نیاز سازمان چای کشور را تخصیص به موقع اعتبارات برای اجرای برنامه های انجام شده عنوان کرد و افزود: همچنین تجهیز آزمایشگاه به امکانات و تجهیزات مناسب، استرداد امکانات و تاسیسات در اختیار هیئت تصفیه چای به سازمان چای کشور از دیگر نیازهای این سازمان است.