به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در مورد تورم يكي از مباحثي كه برخي منتقدان مطرح ميكنند اين است كه با تغيير ضرايب گروههاي تاثيرگذار در تورم، اين مولفه چندان واقعي نشان داده نميشود. شايد به همين دليل هم باشد بانك مركزي در گزارشي در مورد نحوه محاسبه تورم ميزان ضرايب اهميت ۱۲ گروه موثر در تورم را اعلام كرده است.

بر این اساس بیشترین ضرایب اهمیت در محاسبه تورم متعلق به گروه مسکن، آب، ‌ برق، گاز و سایر سوخت با ۲۸.۶۰ درصد سهم است. پس از این گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۲۸.۴۹ درصد بیشترین ضریب اهمیت را دارد.

سومین گروه با بیشترین سهم در محاسبه تورم بخش حمل و نقل با ۱۱.۹۷ درصد است. گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با ۶.۲۶ درصد، پوشاک و کفش با ۶.۲۲ درصد سهم، بهداشت و درمان با ۵.۵۴ درصد سهم، تفریح و امور فرهنگی با ۳.۸۰ درصد سهم، کالاها و خدمات متفرقه با ۳.۱۸ درصد سهم، تحصیل با ۲.۰۷ درصد سهم، رستوران و هتل با ۱.۷۲ درصد، ارتباطات با ۱.۶۳ درصد سهم و دخانیات با ۰.۵۲ درصد سهم نیز سایر گروه‌های تاثیرگذار در محاسبه تورم را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت تعادل ثابت و معینی از کالاها و خدمات است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می‌رود و کاربرد این شاخص برای تعدیل مزد و حقوق در قراردادهای دوجانبه و نیز دعاوی حقوقی و همچنین به عنوان مهمترین معیار سنجش میزان تورم در اقتصاد ایران اهمیت فراوان دارد.

پوشش جغرافیایی

گستردگی جغرافیایی شاخص به میزان قابل توجهی تعیین کننده درجه درستی و اعتبار شاخص است. بدیهی است فرهنگ مصرفی و سلیقه افراد تا حدودی می تواند ناشی از شرایط اقلیمی و خصوصیات جغرافیایی هرمنطقه باشد، بنابراین جهت پوشش مناسب جغرافیایی در کلیه مناطق شهری کشور، ۷۵ شهر نمونه در سطح استان‌های مختلف کشور به طریق علمی طوری انتخاب شده که تغییرات قیمت در آن‌ها نشانگر تغییرات در کل مناطق شهری و در هر استان باشد در نهایت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سطح ۳۰ استان به صورت مستقل محاسبه واز ترکیب استان‌های مختلف شاخص کل مناطق شهری کشور به دست می‌آید.

پوشش جمعیتی شاخص

در سال ۱۳۸۳ پس از انتخاب شهرها، حدود ۱۲۰۰۰ خانوار به طریق علمی از بین خانوارهای ساکن در ۷۵ شهر(که ۷۰ درصد جمعیت کل مناطق شهری را شامل می‌شود) انتخاب شده است که متوسط هزینه آن‌ها مانده متوسط هزینه کلیه خانوارهای ساکن در شهرهای ایران است. خانوارهای نمونه همه نوع خانوار با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت را شامل می‌گردد. پس از انتخاب خانوارها، با مراجعه مستقیم، ریز اقلام و هزینه آن‌ها استفسار و سپس به کل خانوارهای ساکن در هر استان و سپس به کل مناطق شهری تعمیم داده می‌شود تا هزینه خانوارها برای کلیه کالاها و خدمات که در طول سال خریداری و به مصرف می‌رسانند مشخص گردد.

کالاها و خدمات مشمول شاخص

با توجه به تغييرات در الگوي مصرف خانوارها، در سال ۱۳۸۳ با استفاده از نتايج بررسي بودجه خانوارهاي شهري تجديدنظري در انتخاب كالاها و خدمات صورت گرفت و از بين كالاها و خدماتي كه از خانوارهاي ساكن در شهرها مصرف ميكنند تعداد ۳۵۹ قلم كالا و خدمات (۲۷۲ قلم كالا و ۸۷ قلم خدمت) با توجه به اهميت آنها به طريق علمي انتخاب شده است.هزينه اين اقلام، بيش از ۸۵ درصد كل هزينه اقلام مصرفي خانوارها را شامل ميشود.