به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در سه ماهه نخست سال گذشته جمعیت فعال کشور ۲۴.۴ میلیون نفر و نرخ بیکاری نیز ۱۲.۳ درصد برآورد شده است.

بنابراین گزارش، در همین مدت رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۵.۸ درصد و بدون نفت ۶.۱ درصد بوده است. کل بدهی‌های خارجی کشور در ۳ ماهه نخست سال ۹۰ نیز ۲۲ هزار و ۹۲۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ۹۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۴ درصد، خرداد ۱۳۹۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد و نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد گزارش می‌شود.

این گزارش حاکی است: نرخ رشد نقدینگی در ۳ماهه نخست سال گذشته ۲.۶ درصد است.

بر پایه این گزارش، در همین مدت حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۱۸۵ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال، کل سپرده‌های بخش غیر دولتی بیش از ۲۸۳۸ میلیارد ریال و نقدینگی نیز بالغ بر ۳۰۲۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

در ۳ ماهه نخست سال ۹۰ خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی ۵۹۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال با ۳.۴ درصد کاهش، بانک‌ها ۸۳ هزار و ۵۲ میلیارد ریال با ۱۸.۳ درصد افزایش گزارش می‌شود.

در همین مدت، بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها در مورد بانک‌های تجاری ۲ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۴۵ میلیون ریال، بانک‌های تخصصی ۸۹۷ هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز ۵۷۴ هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال بوده است.

این گزارش حاکی است: در ۳ماهه نخست سال گذشته ۳۳۲ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال حجم اسکناس و مسکوک منتشر شده بوده و حجم اسمناس و مسکوک نزد بانک‌ها نیز ۸۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

در همین مدت بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با ۲۰.۵ درصد رشد به ۱۳۶ هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال و بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۲۳۹ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال با ۱۰.۶ درصد افزایش بوده است.

بنابراین گزارش، در ۳ ماهه نخست سال گذشته نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی ۱۵.۱ درصد با ۸.۶ درصد رشد، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ارزی ۱۱.۹ درصد با ۷ درصد کاهش و نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی ۱۴.۷ درصد با ۶.۵ درصد رشد گزارش میشود.