عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره برداشت پول از حساب و عدم صدور بلیت برای زائران گفت: به دلیل هجوم تعداد زیادی از هموطنان برای خرید بلیت معمولا چنین اتفاقاتی پیش می‌آید. سیستم‌ها نیز شاید آمادگی این حجم از تقاضا را نداشته باشند، اما چنین اشکلاتی از طرف همکاران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موسوی گفت: به معاون بازرگانی ابلاغ شد که حتما سایت‌ها بررسی شوند. اگر بلیتی صادر نشده، ان‌شاءلله صادر خواهد شد. یا اینکه اگر پولی برداشت شده و بلیتی صادر نشده، قطعا پول پس داده خواهد شد.

او در این باره که اگر پول برداشت شود و بلیتی صادر نشود گفت: اگر رزور به شکل درستی صورت نگرفته باشد، یک اشکال فنی بین درگاه پرداخت با سیستم رزرو هواپیمایی است و کاری نمی‌توان کرد. در صورت وجود ظرفیت حتما بلیت پرداخت می‌شود و در غیر این صورت پول مرجوع می‌شود.

موسوی می‌گوید: توافق شده که جریمه لغو بلیت برای مسافران در نظر گرفته نشود و زائران در صورت لغو بلیت به طور کامل پول خود را دریافت می‌کنند

جریمه لغو بلیت هواپیما از زائران اربعین گرفته نمی‌شود