افکار نیوز : سید محسن دستور با بیان اینکه کلیه واردات گوشت تحت نظارت سازمان دامپزشکی انجام می شود، گفت: در حال حاضر مجوز واردات دام زنده برای واردات از کشورهای گرجستان و ارمنستان و در حدود ۱۰۰ هزار راس گوسفند صادر شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به میزان کل واردات در سال جاری خاطرنشان کرد: در ۴ ماهه ابتدای امسال ۷۵ هزار تن انواع گوشت قرمز و مرغ به کشور وارد شده است که عمدتا این گوشت ها منجمد هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نامناسب بودن مکانهای قرنطینه برای ورود دام های زنده در نوار مرزی کشور اظهار داشت: در برخی از مکانهای نوار مرزی مشکلاتی برای نگهداری دامهای زنده وجود دارد، اما بطور حتم این مکانها خارج از قرنطینه سازمان دامپزشکی است و در واقع هر میزان وارداتی که با مجوز سازمان صورت گیرد در قرنطینه مناسب نگهداری می شود.

وی افزود: قرنطینه هایی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی نباشد به طور حتم ازصحت و سلامت برخوردار نیست وامکان بروز بیماری ها را نیز دارد.