مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۲۳ شهریور به بیان مسائلی همچون بازگشت به توسعه افقی شهرها، تاراج ثروت ملی با خام فروشی، ۶.۵ میلیون متقاضی خودرو یا رانت!، نمره آزادی اقتصاد ایران، دوئل مسکن و تورم، تهاتر نفتی برای اتمام طرح های بزرگ ریلی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

روزنامه اخبار صنعتروزنامه اسکناسروزنامه اقتصاد آیندهروزنامه اقتصاد پویاروزنامه امروزروزنامه دنیای اقتصادروزنامه شروعبازگشت به توسعه افقی شهرها/  تهاتر نفتی برای اتمام طرح‌های بزرگ ریلی