مهندس علي نيكزاد ـ وزير مسکن و شهرسازي ـ گفت: به طور معمول هر شش ماه يک بار از روند اجراي پروژه هاي مسکن مهر در استانهاي مختلف کشور بازديد مي شود و هر کسي که مي خواهد مي تواند به صورت سر زده از اين پروژهها بازديد کند.

به گزارش ایسنا، نیکزاد در پاسخ به انتقاد برخی درباره کندی روند پروژه‌های مسکن مهر اظهار کرد: من به عنوان وزیر مسکن ۷۱ سفر به کل شهر‌ها انجام داده‌ام. دولت هم تقریبا به هر استانی سه سفر انجام داده است. با پیگیری‌ها و بازدیدهای انجام شده، بر اساس گزارش های موجود کار‌ها در حال انجام است اما گسترش کار نیازمند زمان بیشتری برای بهره برداری از پروژه های مسکن مهر است.

وزیر مسکن تصریح کرد: هم اکنون بیشتر پروژه‌های مسکن مهر در مرحله سفت کاری است اما موضوع اصلی آن حاشیه‌های قضیه از جمله رساندن آب و برق و … به این پروژه هاست که زمان بیشتری را می طلبد.

وی خاطر نشان کرد: برخی از افزاد و رسانه‌هایی که درباره کندی پروژه های مسکن مهر انتقاد کرده اند با آنها تماس گرفته ایم و گفته شد هر استانی را که می خواهند به صورت سر زده و بدون هماهنگی قبلی بازدید کنند.

نیکزاد خطاب به منتقدانی که مطرح کرده بودند پروژه های مسکن مهر تعطیل شده است و هنگام بازدید وزیر مسکن فعالیت آنها آغاز می شود، اظهارکرد: کار ساختمانی این طور نیست که شما اگر امروز می خواهید بروید یک استانی، ‌وقتی در آن استان ساختمان کار نشده یک شبه بتوان ساختمان بنا کرد! کار ما طوری نیست که یک شبه یا دو شبه بتوان ساختمان ساخت مگر بازدید از اداره‌ است که بتوان در ظرف چند ساعت فضای اداره و کارمندان را مرتب کرد؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در روند عادی ما معمولا هر ۵ یا ۶ ماه یکبار به تمام استان‌ها سرکشی و تمام مصوبات دوره های قبل سفرهای استانی را با حضور استانداران، معاونان و ‌مدیران دستگاه‌های اجرایی بررسی می کنیم. یعنی زمانی که به استان‌ها می رویم ‌استاندار، شهردار، ‌شورای شهر، معاون عمرانی نمی توانند یک روزه کار ساختمانی انجام دهند! تصور کنید در یک استان هیچ کاری انجام نشده، بخواهیم فردا به استانی سفر کنیم، آیا می توانند کار فیزیکی را یک شبه انجام دهند؟ کار ما یک کار فیزیکی است که سریع انجام نمی شود.

نيکزاد خاطر نشان کرد: در ۴ شهريور ۸۸ مبلغ ۳۱۳ ميليارد تومان اعتبار براي اين پروژه پرداخت شد و هم اکنون ۸ هزار ميليارد تومان پرداخت شده است. اين طور نيست که کاري انجام نشده است. افرادي که اين مباحث را مطرح مي کنند، شايد در اتمام پروژه ذي نفع هستند و مي خواهند پروژه زودتر تمام شود؟!