مردم از خرید گوشت کنار جاده اجتناب کنند

آقای سید محمد آقامیری گفت: طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در استان‌ها در حال انجام است، هم اکنون احساس خطری در این خصوص نداریم.

به گفته او، طی برنامه ریزی‌های صورت گرفته پاکسازی ۵ بیماری  آبله، تب برفکی، شاربن، هاری و بروسلوز تا ۲ سال آینده در دستور کار قرار گرفته است.

آقامیری می‌گوید: پاکسازی کامل علیه تب برفکی در جمعیت دامی از جمله برنامه‌های سازمان دامپزشکی است.در برخی استان‌ها آغاز شده، اما پاکسازی کامل این بیماری از لحاظ اقلیمی در استان‌ها متفاوت است.

 بنابر آمار سالانه  ۶۰۰ میلیون دوز واکسن در بخش دام مورد استفاده قرار می گیرد که ۹۱ درصد آن در داخل تولید و  ۵۰ میلیون دوز از طریق واردات تامین می شود. همچنین حدود ۱۰.۵ میلیارد دوز واکسن برای بخش طیور نیاز داریم که ۳.۵ میلیارد آن در داخل کشور تولید و ۷ میلیارد آن وارداتی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به بیماری‌های ویروسی و انگلی دام به مردم توصیه می‌شود که در طول سال دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی را رعایت کنند تا مبتلا به بیماری‌های مشترک دام و انسان نشوند.

بنابر گفته رئیس سازمان دامپزشکی، مردم از خرید گوشت کنار جاده اجتناب کنند چرا که بدلیل عدم نظارت بر ذبح و کشتار احتمال بیماری‌های متعدد ویروسی، انگلی و باکتری وجود دارد، درحالیکه با خرید از مراکز عرضه جای هیچ گونه نگرانی نیست.

مردم از خرید گوشت کنار جاده اجتناب کنند