مهر درباره اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر اجرای طرح دور كاری از وزارت نفت كسب اطلاع كرد: با دستور سید مسعود میركاظمی وزیر نفت، مقرر شد تا اطلاع ثانوی ۴۰ درصد از كاركنان پایتخت نشین صنعت نفت به صورت دور كار به فعالیتهای كاری خود ادامه دهند.
بر اساس این بخشنامه که به تمامی معاونان چهار شرکت مادر تخصصی، روسای ستادی و معاونان وزارت نفت ابلاغ شده، یکی از مهمترین دلایل اجرای طرح دور کاری مقابله با آلودگی هوای تهران عنوان شده است.

وزیر نفت تاکید کرده است: اجرای این طرح باید به گونه ای اجرا و مدیریت شود که خللی در فعالیتهای روز مره صنعت نفت به ویژه در استان تهران ایجاد نکند.

با بخشنامه جدید این عضو کابینه دولت، برخی از شرکتهای خدماتی وزارت نفت همچون شرکت گاز استانی، بهداشت و درمان صنعت نفت و پخش فرآورده های نفتی مشمول اجرای این طرح نمی‌شوند.

دولت اخیرا ۲۹ دستگاه را موظف به اجرای طرح "دور كاری" كرده كه تا كنون هیچ لیستی از مشاغلی كه به خانهها منتقل خواهند شد ارائه نشده است اما برآوردها نشان میدهد كه احتمالا بیش از ۶۱۹ هزار كارمند دولتی شامل این طرح جدید شوند.