کاهش چشم‌گیر ذخیره آب در پشت سدهای کشور

مجدی زاده گفت: مشترکان براساس الگوی مصرف تعریف شده اگر بیش از الگوی آب مصرف کنند به عنوان مشترکان بد مصرف شناخته می شویم و براساس قبوض به آنها اعلام می شود.

به گفته معاون بهره برداری شرکت تامین و تصفیه آب‌های تهران، آب مشترکان بد مصرف به تناسب مدت زمانی که از قبل  اعلام می شود قطع می شود.

او به وضعیت کم آبی و کاهش ذخیره آب پشت سدها اشاره کرد و گفت: امسال سومین سال خشکسالی است که در آن  قرار داریم آمار بارش ها نشان می دهد که‌ مهرماه  سال ۹۹  ۱۳۶ میلی متر و سال گذشته ۱۲ میلی متر  بارش داشتیم اما مهر ماه امسال هیچ بارندگی نداشته ایم.

مجدی زاده می گوید:  این کاهش بارندگی منجر به کاهش آب پشت سدها شد . در سال ۹۹ ذخیره پشت سدها  ۷۳۰ میلیون مترمکعب  بود که سال گذشته به ۴۳۰ میلیون  میلیون متر مکعب  و امروز به ۳۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

کاهش چشم‌گیر ذخیره آب در پشت سدهای کشور

معاون بهره برداری شرکت تامین و تصفیه آب‌های تهران همچنین گفت: متاسفانه در حال حاضر مصرف آب تهران به ۴۱ هزار لیتر بر ثانیه رسیده است که شرایط نرمالی نیست. و باید در مصرف آب در زمان استحمام و شستشوی لباس و ظرف اقدامات لازم را انجام داد.