ورود تدریجی سرمایه‌های خرد خانوارها به حوزه مسکن/ صعود بورس تا کجا ادامه دارد؟

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۲ آبان به بیان مسائلی همچون نقد کردن غیرحضوری چک فراهم شد، ورود تدریجی سرمایه های خرد خانوارها به حوزه مسکن، هوای تهران نارنجی شد، صعود بورس تا کجا ادامه دارد؟ می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

ابرار اقتصادیاخبار صنعتاسکناساقتصاد ملیدنیای اقتصادروزگارشروعصمت