نشانه‌های امید برای اقتصاد ایران/ بی‌رونقی در بازار لوازم خانگی

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۴ آبان به بیان مسائلی همچون پرمصرف ها زیر تیغ تعرفه پلکانی، روند فعلی صنعت خودرو یعنی چینی‌سازی!، بی‌رونقی در بازار لوازم خانگی، نشانه های امید برای اقتصاد ایران، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

 

نشانه‌های امید برای اقتصاد ایران/ بی‌رونقی در بازار لوازم خانگینشانه‌های امید برای اقتصاد ایران/ بی‌رونقی در بازار لوازم خانگینشانه‌های امید برای اقتصاد ایران/ بی‌رونقی در بازار لوازم خانگینشانه‌های امید برای اقتصاد ایران/ بی‌رونقی در بازار لوازم خانگینشانه‌های امید برای اقتصاد ایران/ بی‌رونقی در بازار لوازم خانگینشانه‌های امید برای اقتصاد ایران/ بی‌رونقی در بازار لوازم خانگینشانه‌های امید برای اقتصاد ایران/ بی‌رونقی در بازار لوازم خانگینشانه‌های امید برای اقتصاد ایران/ بی‌رونقی در بازار لوازم خانگی